Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Finanțare

Proiectul Firma de exercițiu – un prim pas în construirea propriei cariere  este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Bugetul total alocat proiectului este de 2.289.963,80 lei.

Inițiativa este susținută prin POSDRU, Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul Major de Intervenție 2.1 – „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”,  apel dedicat de proiecte “Firme de exercițiu pentru elevi”

Principalul obiectiv al acestui Domeniu Major de Intervenție este dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale persoanelor asistate (ucenici, elevi, studenţi, tineri absolvenţi în prima etapă a primului lor loc de muncă relevant) şi, în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii.

Obiectivul operaţional al DMI 2.1 vizat este „creșterea gradului de ocupare pentru absolvenții și viitorii absolvenţi de învăţământ secundar şi terțiar şi pentru ucenici, precum şi creşterea adaptabilităţii acestora la cerinţele primului lor loc de muncă relevant.”