Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Rezultate

Rezultatul principal al proiectului Firmal de exercițiu - un prim pas în construirea propriei cariere îl va constitui facilitarea tranziției de la școală la viața activă a 500 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ secundar - ISCED 3, cuprinși în activități tip firma de exercițiu, din regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov, printr-o serie de activități de consiliere, orientare profesională și acțiuni cu caracter inovator care vor conduce la dezvoltarea de competențe antreprenoriale și de aptitudini de muncă necesare inserției pe piața muncii. 
Următoarele rezultate vor fi atinse pe parcursul implementării proiectului: 
A.1. Activități specifice managementului de proiect
A.2. Activități de promovare și publicitate 
- Identitate vizuală a proiectului realizată 
- 4 conferințe de presă de promovare implementate 
- Materiale de informare/ promovare realizate și diseminate
- 1 site web realizat
- 1 campanie de promovare online 
A.3. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională personalizate specificului elevilor cuprinși în activități tip firma de exercițiu
- 1 metodologie de furnizare a serviciilor de consiliere și orientare profesională elaborată 
- 1 set de instrumente de consiliere și orientare profesională
- 500 de elevi recrutați în vederea furnizării de consiliere și orientare profesională 
- 500 de elevi participanți la ședințe de consiliere și orientare profesională de grup, dar și individuală
- 1 raport asupra activităților de consiliere și orientare profesională implementate
A.4. Desfășurarea a două campanii multi-regionale de informare asupra beneficiilor pe care le au firmelor de exercițiu în facilitarea tranziției de la școală la viața activă
- materiale-suport pentru informarea cu privire la rolul firmelor de exercițiu în facilitarea inserției pe piața muncii și stabilirea traseului de carieră, realizate 
și diseminate
- realizarea a doua campanii media (radio, TV, presă)
A.5. Încheierea de parteneriate de promovare a firmelor de exercițiu între consorțiul proiectului și actori din mediul public și privat
- 20 de parteneriate de promovare a firmelor de exercițiu încheiate între consorțiul proiectului și actori din mediul public și privat 
A.6. Desfășurarea activităților de sprijin pentru organizarea și funcționarea firmelor de exercițiu
- 20 de ateliere antreprenoriale pentru cei 500 de elevi din grupul țintă, care vor avea ca scop dezvoltarea de competențe antreprenoriale în rândul participanților, dezvoltarea 
de abilități de promovare personală și de business, asistență în deschiderea de noi firme de exercițiu
- 70 de firme de exercițiu noi, câte 10 firme în fiecare dintre județele în care se implementează proiectul. 
A.7. Organizarea unui târg multi-regional dedicate firmelor de exercițiu
- 1 târg multi-regional al firmelor de exercițiu organizat și implementat, cu participarea a minimum 50 firme de exercițiu și a minimum 150 membri ai grupului țintă; 
targul va avea o durată de 3 zile și va fi organizat în București.