Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Activități

Activitățile implementate în cadrul proiectului Firma de exercițiu - un prim pas în construirea propriei careiere sunt:
A.1. Activități specifice managementului de proiect
A.2. Activități de promovare și publicitate
A.2.1. Realizarea identității vizuale a proiectului
A.2.2. Implementarea a 4 conferințe de presă de promovare a proiectului
A.2.3. Realizarea și distribuirea materialelor de informare/ promovare dedicate conceptului de firmă de exercițiu, dar și a proiectului
A.2.4. Promovare online: realizarea website-ului proiectului; realizarea unei campanii de promovare online
A.3. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională personalizate specificului elevilor cuprinși în activități tip firma de exercițiu
- Elaborarea metodologiei de furnizare a serviciilor de consiliere și orientare profesională
- Furnizarea propriu-zisă de consiliere și orientare profesională elevilor, individuală și de grup
A.4. Desfaășurarea de campanii multi-regionale de informare asupra beneficiilor pe care le au firmele de exercițiu în facilitarea tranziției de la școală la viața activă
- Elaborarea materialelor-suport pentru informarea cu privire la firmele de exercițiu: broșură și scurt metraj prin intermediul cărora firma de exercițiu va fi prezentată într-o formă concisă, atât pentru părțile interesate: elevi, părinți, profesori, inspectorate școlare, cât și pentru publicul larg; 
- Realizarea a două campanii media (radio, TV, presă), câte una în fiecare regiune, având drept scop promovarea conceptului de „firmă de exercițiu” și a beneficiilor pe care acesta le generează în integrarea tinerilor pe piața muncii
A.5. Încheierea de parteneriate de promovare a firmelor de exercițiu între consorțiul proiectului și actori din mediul public și privat
Încheierea a cel puțin 20 acorduri de parteneriat în scopul promovării firmelor de exercițiu și facilitării tranziției de la școală la viața activă a elevilor din grupul țintă. 
A.6. Desfășurarea activităților de sprijin pentru organizarea și funcționarea firmelor de exercițiu
Organizarea a 20 de ateliere antreprenoriale pentru cei 500 de elevi din grupul țintă
A.7. Organizarea unui târg multi-regional dedicat firmelor de exercițiu
Organizarea în București a unui târg dedicat firmelor de exercițiu, cu o durată de 3 zile, cu participarea a minimum 50 firme de exercițiu și aproximativ 150 de persoane.