Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Obiectiv

Obiectivul general al proiectului Firma de exercițiu - un prim pas în construirea propriei cariere reprezintă îmbunătățirea capacității de inserție pe piața muncii a 500 de elevi de liceu înmatriculați în sistemul național de învățamânt cuprinși în activități tip firma de exercițiu, din regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov, prin măsuri de consiliere, orientare vocațională și acțiuni cu caracter inovator care vor conduce la dezvoltarea competențelor antreprenoriale și la creșterea adaptabilității la cerințele primului lor loc de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere:

1. Facilitarea și îmbunătățirea accesului pe piața muncii a 500 de elevi cuprinși în activități tip firma de exercițiu, prin furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională care permit o decizie informată privind continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de muncă; 

2. Susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator în rândul celor 500 de elevi menționați anterior, prin organizarea și implementarea a 20 de ateliere de antreprenoriat și a unui târg multi-regional dedicat firmelor de exercițiu;

3. Promovarea firmelor de exercițiu prin campanii media și prin încheierea a 20 de parteneriate între consorțiul proiectului și actori din mediul public și privat;

4. Sprijinirea înființării a minimum 70 de firme de exercițiu noi, câte 10 firme în fiecare județ/ Municipiul București.