Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Modalitatea de funcționare

Firma de exerci€țiu este potrivită pentru dobândirea, verificarea și aprofundarea cunoștințelor comerciale, formarea abilităț€ilor, a capacităț€ilor personale și a modurilor de comportament în toate domeniile din structurile întreprinderii, de la referent până la întreprinzător. Punctele forte ale firmei de exerciț€iu sunt abordarea practică și contactele cu mediul extern. Asemănător întreprinderilor din economia de piaț€a reală, firmele de exerciț€iu se afla într-o relaț€ie de afaceri. 
Prin intermediul lor, angaja€ții din firma de exerciț€iu ajung în contact cu cultura economică a partenerilor din €țară și din străinătate. Firma de exerciț€iu este modelul unei întreprinderi al cărei scop îl reprezintă învăț€area. Modelul permite simularea activităț€ilor dintr-o întreprindere economică reală. Fiecare firmă de exerciț€iu este structurată, ca și în activitatea practică, pe departamente: departamentul resurse umane, secretariat, marketing, vânzări, contabilitate. Elevii lucrează în cadrul departamentelor, desfășurând activităț€ile specifice acestora. 
Pe lânga posibilitatea contactelor, la nivel naț€ional și internaț€ional, un alt punct forte al firmei de exerciț€iu este simularea. Decizii greșite, care în viaț€a reală de afaceri pot duce la periclitarea propriei întreprinderi, nu au în firma de exerciț€iu nici o consecință economică reală. Ele sunt o parte importantă a experienț€ei proprii a elevilor, un factor esenț€ial al procesului de învăț€are. Este indicat chiar să se exerseze aceste situa€ții de eșec posibile în economia reală, elevii fiind astfel pregatiț€i pentru soluț€ionarea/ preîntâmpinarea lor. 

Pentru asigurarea premiselor integrării profesionale a absolvenț€ilor pe piaț€a muncii și pentru formarea profesională continuă este nevoie de flexibilitate și adaptare la tipurile de competenț€e identificate ca fiind necesare în prezent și mai ales în viitor, pe o pia€ță a muncii aflată în continuă schimbare și adaptare la cerinț€ele impuse de dezvoltarea economică. Elevul și profesorul formează o „echipă” în care fiecare are rolul saă, defășurând o activitate cu efecte educative indiscutabile.

Scopul Centralei Rețelei Firmelor de Exercițiu/ Întreprinderilor Simulate din România vizează autorizarea, coordonarea, consilierea firmelor de exerci€țiu din România, 
dar și integrarea și reprezentarea acestora în reț€eaua naț€ionala și internaț€ionala a firmelor de exerciț€iu.
ROCT:
• coordonează activitatea re€țelei na€ționale a firmelor de exerciț€iu;
• simulează activităț€ile desfășurate de instituț€iile statului în vederea asigurării serviciilor necesare funcț€ionării firmelor de exerci€țiu:
- Registrul Comer€țului;
- Inspectoratul Teritorial de Muncă;
- Casa de Pensii;
- Casa de Asigurări de Sănătate și alte Asigurări Sociale;
- Agenț€ia pentru Ocuparea Forț€ei de Muncă;
- Administrația Finanț€elor Publice;
- Curtea de Arbitraj.

• îndeplinește rolul de bancă, facilitând circulaƒția corespunzătoare a plăților pentru activitățƒi de decontare interne și internaƒționale;
• asigură schimbul de informaƒții și comunicarea dintre firmele de exercițƒiu din reƒțeaua naƒțională și dintre firmele de exercițƒiu românești și cele din rețƒeaua 
internaƒțională;
• sprijină, organizează și monitorizează participarea firmelor de exercițƒiu la târguri, programe și proiecte de profil din țƒară și din străinatate;
• organizează, desfășoară și monitorizează competițƒiile care se adresează firmelor de exercițƒiu (de exemplu, Competițƒia Business Plan);
• verifică și certifică gradul de îndeplinire a standardelor de calitate de către firmele de exercițƒiu (Evaluarea „Marca de Calitate”);
• organizează activitățƒi și programe în scopul formării continue a cadrelor didactice privind metoda de învățare „firma de exerciƒțiu”;
• participă la manifestări și proiecte internaƒționale legate de activitatea firmelor de exerciƒțiu.