Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Metodologia de înființare

Începând cu anul scolar 2012-2013 înregistrarea firmelor de exercițiu şi a întreprinderilor simulate în baza de date a Centralei ROCT se va face ONLINE (www.roct.ro). Pașii ce trebuie urmați pentru înregistrarea unei firme de exercițiu sunt:

1. Rezervarea denumirii firmei de exerciţiu
Înainte de alegerea unei denumiri este indicat să consultaţi secţiunea Reţeaua FE existentă pe site-ul ROCT pentru a verifica disponibilitatea denumirii firmei de exerciţiu. Denumirea unei firme de exerciţiu poate conţine cuvinte sau expresii ce se regăsesc în denumirea unei alte firme de exerciţiu, dar nu poate fi identică.

Urmează  completarea documentului Cerere de rezervare denumire, în care se înscriu 3 denumiri în ordinea preferinţelor. Reprezentanţii firmei de exerciţiu ce urmează a fi înfiinţată vor trimite documentul completat, prin email, la adresa rezervare.denumire@roct.ro.

2. Înregistrarea firmei de exerciţiu pe platforma roct.ro
Utilizarea platformei roct.ro necesită crearea unui cont pentru noua firmă de exerciţiu, cont ce va fi folosit ulterior pentru înregistrarea tranzacţiilor, comunicarea cu celelalte firme, descărcarea documentelor necesare în colaborarea cu celelalte firme şi alte activităţi specifice.

Paşii pentru înregistrarea firmei pe roct.ro sunt următorii:

  • Reprezentanţii firmei de exerciţiu accesează în browser adresa www.roct.ro
  • În partea superioară a paginii se apasă link-ul “Cont nou”.
  • În noua pagină afişată se bifează opţiunea “Firmă de exerciţiu”. Este afişat formularul de înregistrare
  • În pagina formularului de înregistrare se completează câmpurile astfel:

Denumirea: denumirea unică a firmei precedată de FE pentru firme de exerciţiu sau IS pentru întreprinderi simulate şi urmată de abrevierea formei de organizare (SRL sau SA)
Email: email-ul oficial al firmei de exerciţiu (reprezintă şi numele de utilizator pentru autentificare pe site)
Parola: parola pentru autentificare pe site
Repetă parola: confirmarea parolei
CAEN: codul şi denumirea obiectului (obiectelor) de activitate
Judeţ: judeţul în care este localizată unitatea de învăţământ
Oraş: oraşul în care este localizată unitatea de învăţământ
Scoală: unitatea de învăţământ. Adresa unităţii de învăţământ se completează automat.
Telefon: telefonul unităţii de învăţământ
Fax: faxul unităţii de învăţământ
Website: site-ul firmei de exerciţiu
Capital social: capitalul social de pornire
Părţi sociale/acţiuni: numărul de părţi sociale/acţiuni
Profesor coordonator: profesorul coordonator al firmei de exerciţiu
Email: email-ul profesorului coordonator
Telefon: telefonul profesorului coordonator
Asociat si administrator: administratorul firmei
Asociat: asociatul/asociaţii firmei

  • După completarea datelor în formular utilizatorul apasă butonul “Adaugă firmă”.
  • În acest moment datele din formularul de înregistrare sunt transmise către centrala ROCT, firma fiind înregistrată în sistem cu starea “Inactivă”.

3. Completarea documentelor necesare pentru validarea firmei
Pentru ca noua firmă de exerciţiu să devină activă atât pe platforma roct.ro, cât şi în programul Firma de exerciţiu, este necesară completarea documentelor de mai jos, verificarea acestora împreună cu profesorul coordonator şi transmiterea lor, scanate și prin email, la adresa firma.de.exercitiu@roct.ro. Formularele pot fi descărcate din secţiunile Firme de exerciţiu – Documente şi, respectiv, Întreprinderi simulate – Documente.

Cerere rezervare denumire
Formular de înregistrare în baza de date FE
Act constitutiv FE
Cerere de eliberare a cazierului fiscal FE
Cerere autorizare a funcţionării FE
Contract de închiriere FE
Declaraţie privind autorizarea funcţionării FE
Declaraţie FE
Formular pentru deschidere de cont FE
Specimen de semnaturi FE


4. Validarea si activarea firmei în rețea
Pe baza documentelor transmise de către firma de exerciţiu, ROCT validează firma în rețea.  Din acest moment firma începe să funcţioneze, având posibilitatea să realizeze tranzacţii virtuale şi să participe la târguri naționale şi internaționale desfăşurate în România sau în alte ţări.

ROCT va transmite scanat, prin email certificatul de înregistrare al firmei de exercițiu.