Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Metodologie consiliere și orientare profesională

Metodologia de consiliere și orientare profesională stabilește procedura de lucru pentru derularea și raportarea activității A.3. din cadrul proiectului, activitate care are în vedere furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională personalizate specificului elevilor cuprinși în activități tip firma de exercițiu.

Grupul țintă al proiectului este format din 500 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ secundar (din învățământul liceal și învățământul profesional) – ISCED 3, înmatriculați în unități de învățământ din regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov care vor beneficia de instrumente și metode de consiliere și orientare profesională ce le vor permite să facă alegeri informate cu privire la continuarea studiilor, identificarea unui loc de muncă, abordarea antreprenoriatului ca alternativă în carieră, cu luarea în considerare a structurii propriei personalități, precum și a actualelor cerințe manifestate pe piața muncii.

Elevii vor proveni din minimum 50 de firme de exercițiu înregistrate la Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu/ Întreprinderilor Simulate din România – ROCT.

Recrutarea grupului țintă, precum și activitatea de consiliere și orientare profesională va fi realizată atât de către solicitant – Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor Europroject, cât și de către partener – Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România. 

 

METODOLOGIE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ